CAM – CAM 350 v9.5.1 CAD – Altium Designer 16
LENZ G650 – 3 CAD - Altium Designer 16
Zákazníkom zaslané gerber a excellon dáta nie sú nikdy použité ako priame vsupy pre výrobné stroje (Fotoploter, Vrtačka CNC). Na to, aby plošné spoje bolo možné vyrobiť profesionálne, musia byť tieto dáta spracované a upravené v CAM prostredí. CAM systém umožnuje napríklad načítanie vstupných dát, úpravu technologického okolia, overenie dát z hladiska korektnosti návrhových pravidiel, kompenzáciu výrobných procesov (zmenšenie, zväčšenie mierky vzhľadom na lamináciu materálu) , panelizáciu, export dát pre Fotoploter, CNC Vrtačku, AOI tester, flying probe tester, pripadne ine…
CAM 350 od firmy Downstream Technologies je veľmi rozšírený CAM systém, který je využívame pri spracovaní dat pro výrobu dosiek plošných spojov. Tento systému využívame už viac ako 10 rokov.
CAD Systém je určený na zdigitalizovanie zákazníckych schém. Schéma sa najskôr zdigitalizuje prekreslením v programe, následne sa vrámci digitalizácie priradia ku každej súčiastke tzv. púzdra (footprints, shapes). Následne sa vytvorí netlist, čo je vlastne textový zápis prepojení všetkých súčiastok . Na základe netlistu je možné importovať do návrhového prostredia všetky fyzické súčiastky a ich vzájomné prepojenia. Výstupom programu sú najčastejšie gerber dáta + dáta pre CNC vrtačku plošných spojov. Program podoruje dôzne iné formáty pre export a import ako DWG, DXF, OBD++. Počas návrhu je so zákazníkom návrh konzultovaný a zákazník si ho má možnosť overiť prostredníctvom 3D PDF formátku, v ktorom je možné si jednoducho prezrieť plošný spoj ešte pred jeho samostatnou výrobou. Ak je plošný spoj overený prichádza ku samostatnej výrobe.
Vrtačka – LGX 460 Vŕtanie/Frézovanie – LENZ G650
LENZ LGX 460 – 3 LENZ LGX 460 – 3
Vŕtačka plošných spojov od popredného nemeckého výrobcku vrtačiek pre plošné firmy LENZ. Disponuje troma vrtacími vretenami od firmy WestWind, ktoré vďaka vzduchovym ložiskám umožnujú maximálne otáčky 80000 ot / min. Stroj disponuje eurozásobníkmi pre 112 nástrojoov. Ich výmena pri opotrebení je riadená strojom. Fixácia panelov je realizovaná pneumaticky. Riadenie Sieb and Meyer 45.
Vŕtanie/Frézovanie – LENZ PT415 Drážkovanie – SCHMOLL RM 601.2
LENZ PT415 -2 SCHMOLL RM 601.2
Vŕtačka plošných spojov od popredného nemeckého výrobcku vrtačiek pre plošné firmy LENZ. Disponuje dvoma vrtacími vretenami od firmy WestWind, ktoré vďaka vzduchovym ložiskám umožnujú maximálne otáčky 80000 ot / min. Počet zásobníkov pre nástroje je 9. Riadenie Sieb and Meyer 35. Drážkovačka plošných spojov od popredného nemeckého výrobcku SCHMOLL. Disponuje dvoma držiakmi pre výrobné panely, ktoré umožnujú rýchlejšie spracovanie drážkovania. Maximálna veľkosť výrobného panelu je 600mm. Teoretické rýchlosť drážkovania je až 10m / min. Fixácia panelov je realizovaná pneumaticky. Riadenie Sieb and Meyer 35.
Fotoploter – BARCO Crescent 40 Kartáčovanie – WESERO
BARCO Crescent 40 WESERO
Prístroj umožňuje vykreslenie filmov s maximálnymi rozmermi 711 x 580mm. Rozlíšenie je 8000DPI. Vykreslenie filmu s rozmermi 711 x 580 pri štandardnom rozlíšení 4000DPI zaberie cca 10minút. Kartáč pozostáva z dvoch komôr a dopravníkového systému, ktorý dosku posúva cez komory. V prvej komore je doska mechanicky kartáčovaná dvoma valcovými kartáčmi, ktoré oscilujú. Doska a kartáče sú počas prechodu touto sekciou stále mokré. V druhej sekcii je doska zbavená vlhkosti prechodom cez sekciu vzduchových nožov.
Laminátor – ANGER Expozičná jednota – COLIGHT
Kartáčovanie - WESERO COLIGHT
Vyvolávačka – RESCO Millenium Stripovanie cínu – RESCO
Kartáčovanie - WESERO RESCO
Sieťotlač – ATMA HAL – CEMCO Quicksilver
Sieťotlač - ATMA HAL - CEMCO Quicksilver
Veľmi efektívny stroj anglického výrobcu CEMCO. Vďaka malej vzájomnej vzdialenosti vzduchových nožov dokáže vytvoriť veľmi hladký povrch spájkovacích plôšok.
Maximálna veľkost výrobného panelu je 600 x 600mm.
Sušiace a vytvrzovacie pece Tester – MANIA Speedy 580
Sušiace a vytvrzovacie pece Tester - MANIA Speedy 580
Flying probe tester MANIA Speedy 580 zvládne viac ako 1200 testovacích bodov z minútu. Testovanie je realizovaný štyrmi testovacími hrotmi. Maximálna veľkosť testovaného výrobného panelu je 600 x 600mm. Tester bez problémov dokáže odhaliť prerušenia, skraty.