Dodávateľ splní svoju povinnosť dodania, akonáhle predá tovar k dispozícii odberateľovi v mieste prevádzky, alebo predom dohodnutým dopravcom.

Dodávateľ nie je zodpovedný za nakládku a dopravný prostriedok obstaraný odberateľom.

Náklady za dopravu hradí odberateľ, ak to nie je dohodnuté inak.

Tovar je možno odobrať osobne, poštou, alebo doručovateľskou spoločnosťou UPS-Slovak Parcel Services.

Pre zahraničných odberateľov ponúkame možnosť odoslať plošné spoje prostredníctvom kuriérskych služieb IN-TIME a UPS.

Odberateľ je povinný odobrať a zaplatiť prípadné nadbytočné dosky plošných spojov, ktoré vyplývajú z technológie  výroby dosiek pri objednávke:

– jednovrstvových DPS

 • 1-10 ks 1 ks naviac
 • 11-20 ks 2 ks naviac
 • 20-100 ks 5 ks naviac
 • 100-500 ks 5 % naviac
 • 500-1000 ks 3 % naviac
 • nad 1000 ks 1 % naviac

– dvojvrstvých DPS

 • do 10 ks až 2 ks naviac
 • 11-20 ks až 3 ks naviac
 • 20-50 ks až 4 ks naviac
 • 50-100 ks až 6 ks naviac
 • nad 100 ks až 7 ks naviac

 

Pri plošných spojoch vyhotovených z viacnásobných motívov musí odberateľ odobrať minimálne množstvo zodpovedajúce celému technologickému panelu i v prípade, že sa jedná o väčší počet plošných spojov ako je uvedený prebytok vyplývajúci z technológie výroby.