Jednostranné a obojstranné plošné spoje vyrábame štandardne v termíne 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Produkcia 4 vrstvových a 6 vrstvových plošných spojov  15 pracovných dní.

V prípade, že ide o novú zákazku a je nutné vyhotovenie výrobných podkladov (príprava výrobného panelu, nasvietenie filmov na fotoplotri, príprava programov vrtania, drázkovania a frézovania a pod…) vyhradzujeme si 24 hodín na kontrolu podkladov a až následne zákazníkovi potvrdíme objednávku.

Potvrdenie objednávky je generované automaticky po zaevidovaní zákazky do systému.

Zrýchlené vyhotovenie  do 5 pracovných dní je štandardne za príplatok 100%.

Expresné vyhotovenie do 3 pracovných dní je štandardne za príplatok 200%. (Zrýchlené vyhotovenie do 3 pracovných dní treba vopred konzultovať)

Pre veľké série je dodací termín určený individuálne .