Dáta pre výrobu dosiek plošných spojov.

Dáta, ktoré zákazník dodáva pre technickú prípravu dát musia spĺňať určité kritéria, aby  ich spracovanie bolo efektívne a tím pádom cenovo prijateľné.

Formát dat

Pracovisko CAM spracováva dáta v programe CAM350 a preto preferuje dáta vo formátu ODB++, tento formát si uchováva atribúty z návrhárskeho software a tak predíde rôznym chybám typu zrkadlenia vrstiev, alebo nesprávnemu priradeniu vnútorných vrstiev

Preferovaný formát Gerber RS 274X, ODB++
Iné formáty, ktoré obyčajne spracovávame: *.brd (nutno uvést verzi Eaglu)
Gerber-274D s tabuľkou D-kódov
*.PcbDoc (Altium Designer)
Po dohode je možné spracovať dáta vo formáte: DXF
HPGL
Pre vŕtanie importujeme dáta vo formáte: Excellon
Sieb & Meyer 1000/3000
Pre vŕtanie je možné taktiež použiť vrstvu Gerber RS-274X formátu, kde plôšky (pady) predstavujú priemer diery (doporučeno).

Pozor! Po prekovení sa priemer vŕtaného otvoru vplyvom nárastu prekovovacej vrstvy zmenší v závislosti od povchovej úpravy o cca 0,1 – 0,15mm. Z tohoto dôvodu odporúčame v textovom dokumente uviesť, či sa jedná o priemery vrtákov, alebo výsledných otvorov. Ak výrobné dáta nebudú obsahovať žiadnu poznámku, budeme automaticky predpokladať, že sa jedná o priemery výsledných otvorov.

Odporúčame použiť nasledovné koncovky jednotlivých výrobných vrstiev:

koncovka Požiadavka
cmp, gtl, top strana súčiastok (component side)
sol, gbl, bot strana spojov (solder side)
stc, smt maska strana súčiastok (mask component)
sts, smb maska strana spojov (mask solder)
plc, plt popis súčiastok (legend component)
pls, plb popis strana spojov (legend solder)
in2,in3,in4,in5 vnútorné vrstvy (inner layers) – poradie vrstiev4:
TOP-IN2-IN3-BOT 6: TOP-IN2-IN3-IN4-IN5-BOT
pth, drl prekovené vŕtanie (PTH) – pokiaľ nie je uvedené inak – priemery vždy výsledné
mill_pth prekovená fréza (PTH) – pokiaľ nie je uvedené inak – priemery vždy výsledné
mill neprekovená fréza (NPTH mill), obsahuje i neprekovené otvory (NPTH)
score drážkovanie (V-CUT scoring)
dim obrys dosky

Upozornenie:

  • Ak sú vrstvy motívu bez textu, prípadne, predpokladáme, že vrstva strany súčiastok je naimportovaná čitateľne.
  • Obzvlášť odporúčame texty pridávať hlavne pri SMT návrhoch pri jednostranných plošných spojoch, kde je len jedna vrstva súčasne stranou spojov i stranou súčiastok.
  • Odporúča uvádzať verziu programu, v ktorej bol návrh vytvorený.
Odporúčame Neodporúčame
Obrysová čiara v samostatnej vrstve v signálových vrstvách
hrúbka čiary 0,20mm hrúbka čiary 0mm
názov vrstvy *.dim
Vrstvy motívu čitateľný text na vrstve TOP (idealne i na BOT) dáta bez textov
jedna vrstva = jeden súbor všetky vrstvy v jednom súbore
plná meď v rozliatej zemi šráfovaná zem
zarovnané, bez zrkadlenia, s rovnakým nulovým bodom nezarovnané
min. izolačná medzera neprekovených otvorov 0,20mm <0,20mm
min. izolačná medzera vnútorných otvorov 0,25mm <0,25mm
min. medzikružie výsledného otvoru 0,15mm <0,15mm
dáta neobsahujú nulové hodnoty
meď 0,2mm od hrany dosky pre frézovanie <0,15mm
meď 0,30mm od hrany dosky pre drážkovanie <0,30mm
spájkovacia plôška netvoriť pomocou line
Nespájkovacia maska min. presah plôšky na stranu 1:1 s motívom
min. mostík mezi plôškami 0,10mm
Vŕtanie min. prekovený otvor 0,3mm <0,3mm
pokovený otvor = meď z oboch strán meď z jednej strany = nepokovený otvor
Frézovanie štandardný priemer frézovacieho nástroja je 2,4mm tj.rádius 1,2mm Nástroj <0,60mm
Popis hrúbka 0,2mm < 0,2mm
tvary kreslené polygónom

Zákaznícký panel

Odporúčame dodávať dáta ako jednonásobný motív. Panelizáciu budeme realizovať sami. Ak záleží na konečnom rozmere viacnásobne dosky, je potrebné dodať veľkosť a toleranciu výstupného panelu, prípadne i šírku technologického okolia, fidukciálne značky atd… (výkres, súbor panelu, objednávka)

Dáta pre osadenie dosiek plošných spojov.

Pre osadenie je potrebné zaslať osadzovací plán vo formáte PDF, prípadne inom dostupnom formáte.  Taktiež je nutné dodať zoznam materiálu, zvlášť ak ide o projekt, na ktorý je potrebné objednať i komponenty.

Pre osadzovanie SMT komponentov je taktiež nutné dodať dáta cínovej pasty vo formáte gerber-274x. Pri strojovom osádzaní by sme radi požiadali zákazníkov, aby nám zasielali aj súradnicový súbor s polohami jednotlivých SMD komponentov. Alternatívne je možné poslať pria súbory z návrhového programu a potrebné exporty si zrealizujeme u nás, tak aby sa nám pri osadzovaní dobre pracovalo.