• 1993 – Založenie firmy Ján Kukučka – DPSK, služby návrhu dosiek plošných spojov, Zakúpenie návrhoveho sw – Case Technology
 • 1995 – Spustenie pracoviska vrtania  – ARITMA
 • 1996 – Spustenia Fotoplotra EIE P40
 • 1997 – Spustenie linky CircuitSmith
 • 2000 – Spustenie dopravníkových liniek vyvolávania a stripovania
 • 2005 – Spustenie pracoviska fotolitografie, osvitka, laminator
 • 2007 – Inovácia pracoviska TPV – CAM350 v 9.5, Fotoploter FP-8000
 • 2008 – Inovácia pracoviska sieťotlače ATMA
 • 2011 – Spustenie pracoviska povrchovej úpravy hal CEMCO
 • 2012 – Spustenie drážkovania Schmoll, spustenie procesu alkalického leptania a stripovania fotorezistu
 • 2013 – Inovácia osvitovej jednotky COLIGHT, inovácia Vrtačky LENZ
 • 2014 – Inovácia návrhového programu Altium Designer, Inovácia vyvolávania fotorezistu RESCO, Zmena právnej formy DPSK, spol. s.ro.
 • 2015 – Inovácia fotoplotra BARCO, Inovácia vrtacieho pracoviska LENZ G650, Inovacia kartáčovačky WESERO
 • 2016 – Testovanie – MANIA Speedy 560
 • 2017 – Spustenie technológie spájkovania SMT, poloautomatické osádzanie FRITSCH
 • 2018 – Inovácia vertikálnej linky pokovovania Atotech TP,
 • 2018 – Spustenie technológie SMT spájkovania v parách – ASSCON, Inovácia horizontálne alkalickej leptacej linky ERRETRE + ELOCHEM
 • 2019 –  Spustenie technológie SMT automatického osádzania ESSEMTEC
 • 2020 – Inovácia priameho prekovenia Atotech  Neopakt,