Ako správne vyexportovať dáta potrebné pre výrobcu plošných spojov z CAD programu EAGLE?

Ako správne vyexportovať dáta potrebné pre výrobcu plošných spojov z CAD programu  Altium DESIGNER?

Ako si možem overiť vyexportovane podklaky?

Najčastejšie chyby, ktoré zisťujeme pri zákazníckych návrhoch (pcb design-e) plošných spojov

Požiadavky na dáta