Ako vyexportovať podklady pre fotoploter(gerber-274x) a a vrtačku(excellon) z CAD programu Altium PROTEL alebo Altium DESIGNER?

1. V prvom kroku načíitame subor typu Altium Designer (Protel) s koncovkou pcb.
2. Pre výstupy pre fotoploter, použijeme v ponuke FILE > FABRICATION OUTPUTS > GERBER FILES
3. Na jednotlivých záložkách nastavíme parametre podkladov pre vyrobu filmových predlôh tzv. gerbrov.
Pre výrobu dosiek plošných spojov v DPSK požívame naslednovné parametre pre gerber:

Units (jednotky): Inches (Anglické)
Formát: 2:3 (Oddeluje výstupné súradnice 2celé Čísla a dve desatinné)
Vrstvy pre export na záložke layers doporučujem označiť všetky plot a nie ako mirror.

Ostatné záložky nie je nutné prestavovať. Po nastavení Potvrdíme tlačitkom OK.
4. Protel nám otvorí pracovný súbor, ktorý obsahuje všetky podklady pre prípravu gerbrov.
5. Pokračujeme FILE > EXPORT > GERBER. Parametre nastavíme podľa obrázka a potvrdíme OK.


6. V ďalšom okne zaškrkneme všetky vstupné súbory a určíme pozíciu na disku kam sa majú výstupy uložíť.Tlačítkom OK potvrdíme.

Týmto spôsobom máme vytvorené podklady pre fotoploter.

Obdobne vytvoríme podklady pre NC vrtačku plošných spojov:
1. V prvom kroku načítame súbor typu Altium Designer (Protel) s koncovkou pcb.
2. Pre výstupy pre NC vrtačku, použijeme v ponuke FILE > FABRICATION OUTPUTS > NC DRILL FILES
3. Parametre pre NC vrtačku odlišne ako pri exporte gerberov. Parametre sú nasledovné:

Units (jednotky): Milimeters
Format: 4:2
Leading/Trailing Zeros: Keep leading and trainling zeros
Coordinate Positions: Reference to relative origin
Potvrdíme tlačidlom OK.
4. Protel nám otvorí pracovný súbor, ktorý obsahuje všetky podklady pre prípravu NC vrtačky.
5. Pokračujeme FILE > EXPORT > SAVE DRILL. Do výberového formulára navolíme vrstvu L1.
6. V ďalšom okne zaškrkneme všetky vstupné súbory a určíme pozíciu na disku kam sa majú výstupy uložíť.Tlačítkom OK potvrdíme. Týmto spôsobom máme vytvorené podklady pre NC vrtačku plošných spojov.