Nižšie vo video návode nájdete, postup pre korektné vyexportovanie dát v programe Eagle. Pre korekný výstup gerber dát a excellon dát, odpporúčame použiť preddefinovaný CAM súbor, ktorý obsahuje všetky potrebné nastavenia.