Viac videí technológii, ktoré používame môžete nájsť aj na našom youtube kanáli.

CAM – CAM 350 v9.5.1CAD – Altium Designer 16
Data sent by the customer is never used directly as input data for production machines (drill, plotter). For professional PCB production the data needs to be processed in CAM processor. CAM systems lets you to import data, add technological area, data check for design rules, data correction for production optimalization, board panelization, data export for plotter, drill, mill, AOI tester, flying probe tester, etc.
CAM 350 made by Downstream Technologies is a popular CAM system, that we have been using for PCB production for over 10 years.
CAD system is used for digitalization of board schemes sent by customer. Firstly the scheme is digitalized by drawing in a program. Then every components get allocated footprint or shape. Následne sa vytvorí netlist, čo je vlastne textový zápis prepojení všetkých súčiastok . Na základe netlistu je možné importovať do návrhového prostredia všetky fyzické súčiastky a ich vzájomné prepojenia. Výstupom programu sú najčastejšie gerber dáta + dáta pre CNC vrtačku plošných spojov. Program podoruje dôzne iné formáty pre export a import ako DWG, DXF, OBD++. Počas návrhu je so zákazníkom návrh konzultovaný a zákazník si ho má možnosť overiť prostredníctvom 3D PDF formátku, v ktorom je možné si jednoducho prezrieť plošný spoj ešte pred jeho samostatnou výrobou. Ak je plošný spoj overený prichádza ku samostatnej výrobe.
Vrtačka – LGX 460Vŕtanie/Frézovanie – LENZ G650
 Drilling machine have one hi-speed air bearing spindle with max speed 100 000 rpm. Machine have linear motor in X and Y.It moves on air pads levitating on granit base. Machine contains 308 tools. Tool life and tool condition is constantly checking by laser during the operating. Production packets are loaden to machine from machine loader, after loading machine read bar-code and load production program. After job finish is whole packet unloadet back to loader and the position of loader is moved to another packet. Controller Sieb and Meyer 44 + DNC.Vŕtačka plošných spojov od popredného nemeckého výrobcku vrtačiek pre plošné firmy LENZ. Disponuje troma vrtacími vretenami od firmy WestWind, ktoré vďaka vzduchovym ložiskám umožnujú maximálne otáčky 80000 ot / min. Stroj disponuje eurozásobníkmi pre 112 nástrojoov. Ich výmena pri opotrebení je riadená strojom. Fixácia panelov je realizovaná pneumaticky. Riadenie Sieb and Meyer 45.
Vŕtanie/Frézovanie – LENZ PT415Drážkovanie – SCHMOLL RM 601.2
Vŕtačka plošných spojov od popredného nemeckého výrobcku vrtačiek pre plošné firmy LENZ. Disponuje dvoma vrtacími vretenami od firmy WestWind, ktoré vďaka vzduchovym ložiskám umožnujú maximálne otáčky 80000 ot / min. Počet zásobníkov pre nástroje je 9. Riadenie Sieb and Meyer 35.Drážkovačka plošných spojov od popredného nemeckého výrobcku SCHMOLL. Disponuje dvoma držiakmi pre výrobné panely, ktoré umožnujú rýchlejšie spracovanie drážkovania. Maximálna veľkosť výrobného panelu je 600mm. Teoretické rýchlosť drážkovania je až 10m / min. Fixácia panelov je realizovaná pneumaticky. Riadenie Sieb and Meyer 35.
Fotoploter – BARCO Crescent 40Kartáčovanie – WESERO
Prístroj umožňuje vykreslenie filmov s maximálnymi rozmermi 711 x 580mm. Rozlíšenie je 8000DPI. Vykreslenie filmu s rozmermi 711 x 580 pri štandardnom rozlíšení 4000DPI zaberie cca 10minút.Kartáč pozostáva z dvoch komôr a dopravníkového systému, ktorý dosku posúva cez komory. V prvej komore je doska mechanicky kartáčovaná dvoma valcovými kartáčmi, ktoré oscilujú. Doska a kartáče sú počas prechodu touto sekciou stále mokré. V druhej sekcii je doska zbavená vlhkosti prechodom cez sekciu vzduchových nožov.
Laminátor – ANGERExpozičná jednota – COLIGHT
Vyvolávačka – RESCO MilleniumLeptačka ERRETRE
Amonikálna leptačka, s dopravníkom o šírke 750mm. Obsahuje hlavnú komoru s leptadlom ohrievaným dvoma 4kW výhrevnými telesami. Motory čerpadiel je možné regulovať frekvenčnými meničmi. Nasledujú dve replenish komory a nasledne trojkaskádový prietočný oplach. Posledný modul je sušiaci. Riadenie Siemens.
Sieťotlač – ATMAHAL – CEMCO Quicksilver
 Vďaka malej vzájomnej vzdialenosti vzduchových nožov dokáže vytvoriť veľmi hladký povrch spájkovacích plôšok.
Maximálna veľkosť výrobného panelu je 600 x 600mm.
Sušiace a vytvrzovacie peceTester – MANIA Speedy 580
 Flying probe tester MANIA Speedy 580 zvládne viac ako 1200 testovacích bodov z minútu. Testovanie je realizovaný štyrmi testovacími hrotmi. Maximálna veľkosť testovaného výrobného panelu je 600 x 600mm. Tester bez problémov dokáže odhaliť prerušenia, skraty.
Sieťotlačový manuálny stroj – PBT UniprintSieťotlačový automat – DEK ELA
Je manuálny stroj, slúžiaci na nanášanie cínovej pasty na dosku plošného spoja. Tento stroj umožňuje pomerne presné zarovnanie šablóny a motívu. Pre menšíe série je oveľa rýchlejší ako automatická tlač.Je automatický stroj, slúžiaci na nanášanie cínovej pasty na dosku plošného spoja. Pasta je na plošný spoj aplikovaná cez vopred pripravenú nerezovú šablónu. Stroj nanáša cínovú pastu s presnosťou +0.05mm.
Semi-automat FRITSCH SM902Automat ESSEMTEC PANTERA XV
Pre menšie série a prototypy, používame pracovisko ručného osadzovania, ktoré pozostáva z manipulátora, podávačov a inšpekčnej kamery napojenej na LCD monitor.   Poloautomatický manipulátor spolu s podávačmi, osadzovacím stolíkom a tvorí kompaktný, výkonný osadzovací systém. Ľahký pohyb ramena v osiach X a Y dovoľuje pohodlné vyberanie súčiastok z podávačov a ich osadenie po celej pracovnej ploche. Presné vedenie osadzovacej hlavy v osi Z znamená kolmé a jemné položenie súčiastky do pasty. Vodiaci gombík hlavy slúži súčasne na otáčanie ihly okolo svojej osi. Pre osadzovanie malých 0603 a 0402 čipov ako aj pre presné napolohovanie fine pitch QFP je k hlave pripojená kamera, čím sa zväčšený obraz osadzovaného miesta premietna na veľkú obrazovku.Automat je určený pre osádzanie menších sérii plošných spojov. Automat disponuje spodnou kamerou na precízne osadenie TQFP a BGA púzdier. Maximálna rýchlosť osádzania je 4500 komponentov za hodinu. Stroj disponuje automatickým laserovým projekčným vystredením komponentu počas doby presunu od zásobníku po pozíciu osadenia. Hlavnou výhodou automatu je flexibilita a pomerne veľká rýchlosť prípravy komponentov. S automatom je dodávaný software, ktorý umožnuje veľmi jednoducho vytvoriť zo súradnicového vstupu, osadzovací program pre automat.
Vysokorýchlostný osádzací automat SANYO HSP4796AOsádzací automat Universal Instrument GSM 2-FlexJet
  
Vysokorýchlostný osádzací automat HSP (High Speed Placement) značky SANYO. Maximálna rýchlosť osadenia komponentov je 36 000 za hodinu. Táto rýchlosť je zabezpečená prevádzkou 16-tich rotačných hláv z ktorej každá nesie 5 druhov trysiek, čo umožňuje okrem iného aj osádzanie puzdier MELF, alebo puzdier tých najmenších rozmerov (01005, 0201 a pod.). Presnosť osadenia komponentov je +/- 0.005mm. Hlavnou prednosťou stroja je osádzanie rozmerovo menších a častstejšie sa opakujúcich súčiastok.Osádzací automat je GSM 2 Flex Jet od výrobcu Universal Instrument, dokáže osadiť širokú škálu komponentov rôznych tvarov, púzdier a veľkostí. Má dve osádzacie hlavy, z ktorých je každá vybavená siedmimi tryskami vlastným kamerovým kontrolným systémom. Pri maximálnom vyťažení sa rýchlosťou osadenia blíži ku 20 000 komponentov za hodinu.
Teplovzdušna pretavovacia pec VITRONICS SMR800Spájkovanie v parách – ASSCON VP510
Jedna z pretavovacích pecí je inline reflow Vitronics Unitherm SMR800. Je vybavená ôsmimi vyhrievacími a dvoma chladiacimi zónami s počítačovo riadenými teplotnými profilmi. Spájkovacia pasta je pretavovaná horúcim vzduchom, ktorého teplotu je možné nastaviť na každej zóne nezávisle do 350 stupňov celzia.   Správnosť nastavenia teplôt je zaistená kalibráciou pece, pomocou logovacieho zariadenia DATAPAQ 9061A.Spájkovanie v parách je jedným z bežne používaných procesov spájkovania. Na účely prenosu tepla sa ako procesná kvapalina používa chemická inertná kvapalina „Galden“
(perfluórpolyéter). Táto kvapalina, alebo médium sa zohreje na teplotu varu, ktorá sa rovná maximálnej teplote procesu. Z tohto dôvodu dodávaná energia vytvára paru a vznikne oblasť
procesu spájkovania, nazývaná tiež parný vankúš. Akonáhle je vytvorený parný vankúš, zostava môže byť spájkovaná. Na tento účel spájkovaná doska plošného spoju vstupuje do oblasti pár a kvôli teplotným rozdielom dochádza ku kondenzácii pár na zostave. Okolo dosky plošného spoja sa vytvorí súvislá kvapalná vrstva. Táto kvapalná vrstva plne zabraňuje oxidácii spájkovaných spojov a udržiava tiež extrémne homogénny vstup tepla do zostavy. Prenesené množstvo tepla je regulované objemom kondenzácie na zostave a teda objemom novovytvorených pár. Prostredníctvom tohto riadeného prenosu energie je možné dosiahnuť požadovaný teplotný profil. Akonáhle teplota dosky plošného spoja dosiahne teplotu pár, kondenzácia sa automaticky zastaví, a preto sa do zostavy neprenesie žiadna ďalšia energia. Z tohoto dôvodu je praktickz nemožné, aby došlo k prehriatiu celej zostavy. Akonáhle je proces spájkovania dokončený, môže byť doska plošného spoja z oblasti pár vybratá. Keď zostava dosiahne nižšiu teplotu, zvyšky procesnej kvapaliny sa rýchlo odparujú. Napriek tomu, že hotová zostava sa vysuší, stále zostáva horúca z procesu spájkovania a pred ďalším spracovávaním sa musí ochladiť.