HASL / HAL – Hot Air Solder Levilling

Najrozšírenejší postupov povrchovej úpravy pri výrobe dosiek plošných spojov.

Spočíva v krátkodobom ponorení výrobného panelu do roztavenej spájky a následným vynorením a odstránením prebytočnej spájky z otvorov a plôšok prostredníctvom prechodu cez prostredie stlačeného horúceho vzduchu, ktorý je na panel koncentrovaný úzkou štrbinou vzduchových nožov.

Touto metódou možno vytvoriť vrstvičku o veľkosti 10 – 40 um.

Výhoda je veľmi dobrá spájkovateľnost aj po dlhšej dobe skladovania.

Nevýhoda je pomerne komplikované dosiahnutie rovnomernosti nanesenej spájky na povrchu.