Podklady možno overiť pomocou demoverzie programu CAM350 (http://www.downstreamtech.com/cam350/eval.html), ktorého profesionálnu verziu používame v DPSK pri spracovaní podkladov pre výrobu. Po vyplnení krátkeho formulára vám bude umožnené stiahnuť si skúšobnú verziu programu a skontrolovať korektnosť podkladov pre výrobu.