Viacvrstvové dosky s plošými spojmi.

Viacvrstvové dosky s plošými spojmi sú také, ktoré obsahujú okrem vonkajších dvoch vrstiev i vnútorné vrstvy s vodivými obrazcami.
Vzájomné prepojenie všetkých vrstiev môže byť zabezpečené prostredníctvom prekovených otvorov.

Pri výrobe viacvrstvových dosiek se používa tenký základný materiál, na korý se najskôr vytvorí vodivý obrazc vnútorných vrstev. Na vonkajšie vrstvy se použije medenná fólia vhodnej hrúbky. Celá zostava sa následne zalisuje pomocou lepiacich lustov, tzv. prepregov. Základný materiál, ktorý používame pri výrobe obojstranných plošných spojov je FR4 – ML.Všetky viacvrstvové dosky sú na výstupe testované elektronickým testerom.