Spájkovanie vlnou

Pri spájkovaní vlnou je v zásobníku s roztavenou spájkou vytvorená na hladine jedna alebo viac vĺn, ktoré zmáčajú povrch dosky plošného spoja, ktorá sa pohybuje nad hladinou.

Zmáčaná je tá časť povrchu, na ktorej majú byť vytvorené spájkované spoje, tá časť na ktorú nemá byť aplikovaná spájka, je chránená nespájkovacou maskou.

Spájkovanie vlnou sa vykonáva majoritne na doskách plošných spojov osadených vývodovými súčiastkami. Je taktiež možné aplikovať spájkovanie i na povrchovú montáž, avšak z hľadiska návrhu plošného spoja musia byť dodržané určité podmienky. Následne je možné použitím lepidla a kombinácie spájkovania vlnou zaspájkovať i povrchovú montáž.

Hlavnou výhodou tejto technológie je cena a kvalita zaspájkovaného spoja. Vhodné hlavne pre stredné a veľké série plošných spojov.

Nevýhodou môže byt, ak plošný spoj obsahuje kombinovanú montáž povrchovej a vývodovej montáže na oboch stranách.