Osádzanie poloautomatom

Pre menšie série a prototypy, používame pracovisko ručného osadzovania, ktoré pozostáva z manipulátora, podávačov a inšpekčnej kamery napojenej na LCD monitor.

Poloautomatický manipulátor spolu s podávačmi, osadzovacím stolíkom a tvorí kompaktný, výkonný osadzovací systém.

Ľahký pohyb ramena v osiach X a Y dovoľuje pohodlné vyberanie súčiastok z podávačov a ich osadenie po celej pracovnej ploche. Presné vedenie osadzovacej hlavy v osi Z znamená kolmé a jemné položenie súčiastky do pasty. Vodiaci gombík hlavy slúži súčasne na otáčanie ihly okolo svojej osi.

Pre osadzovanie malých 0603 a 0402 čipov ako aj pre presné napolohovanie fine pitch QFP je k hlave pripojená kamera, čím sa zväčšený obraz osadzovaného miesta premietna na veľkú obrazovku.