Jednostranné dosky s plošnými spojmi

Jednostranné DPS sú dosky, u ktorých je na jednej strane základného materiálu vytvorený vodivý obrazec.
Základný materiál, ktorý používame pri výrobe jednostranných plošných spojov je CEM1, FR4, IMS (Material s hlinikovou základom)