Dvojstranné dosky s plošnými spojmi.

Dvojstranné DPS sú dosky, u ktorých je na oboch strane základného materiálu vytvorený vodivý obrazec.

Vzájomné prepojenie vrstiev je zabezpečené prostredníctvom prekovených otvorov.