Automatická tlač cez nerezovú šablónu

Je automatický stroj, slúžiaci na nanášanie cínovej pasty na dosku plošného spoja.

Pasta je na plošný spoj aplikovaná cez vopred pripravenú nerezovú šablónu. Stroj nanáša cínovú pastu s presnosťou +0.05mm.

Vhodné hlavne pre väčšie série a pre precízne komponenty.

Výroba je plne automatizovaná.

Možno osadiť komponenty, ktorých spájkovacie plôšky su menšie ako 200um ako sú napríklad QFN, BGA púzdra.