CNC Opracovávanie sklotextitu (podložky, dištančné stĺpiky):

CNC precízne dapanelizovanie dosiek plošných spojov.

CNC Opracovávanie hliníkových plechov:

CNC Frézovanie a drážkovanie plastových krabičiek ABS,

 

Krabicka 1553BBK - pred opracovanimKrabicka 1553BBK - po opracovanim