Faktúračné údaje: Kancelária: Poloha:
DPSK spol. s r.o.
Hrachovište 91
91615 Hrachovište

IČO: 47460369
IČ DPH: SK2023889087

Banka: ČSOB Nové Mesto n/V
Číslo účtu: 4019264565/7500
IBAN:SK3475000000004019264565
SWIFT: CEKOSKBX

DPSK spol. s r.o.
Trenčianská 21
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax: +421 32 771 65 19
e-mail:info@dpsk.sk
web: www.dpsk.sk

Zväčšiť mapu

Cenové ponuky, Technická
príprava výroby:
Fakturácia, Expedicia: Predaj Cuprextitu,
autodoprava, eshop:
Ing. Ján Kukučka (ml.) Ing. Zuzana Zemková Ján Kukučka (st.)
tel.:+421(0)327719302 tel.:+421(0)327716519 tel.:+421(0)327716014
mob.: +421 908 285 655  NM-YUYKA, YUYKA mob.: +421 903 454 348
e-mail: kukucka-ml@dpsk.sk,
kukucka-jr@dpsk.sk
e-mail: zemkova@dpsk.sk, e-mail: kukucka-st@dpsk.sk,
kukucka-st@dpsk.sk